Selayang Pandang

SDIT AL-HIDAYAH CIBINONG, BOGOR

SDIT Al Hidayah Bogor, Sebagai lembaga pendidikan umat berupaya menjadikan standar mutu pendidikan dengan keberhasilan kurikulum yang tidak hanya di ukur dari aspek kecerdasan intelektual tetapi lebih utama adalah akhlak terpuji. Dengan landasan tersebut diharapkan akan dihasilkan generasi muslim yang berakhlak mulia dan siap menjawab tantangan di masa depan.
SDIT Al Hidayah memadukan kurikulum umum (Kemendiknas) dan kurikulum keislaman sebagai bekal siswa yang sangat dibutuhkan oleh para orang tua

SMPIT AL-HIDAYAH BOGOR

Sudah menjadi kewajiban kita bersama sebagai umat Islam untuk memperkenalkan anak-anak kita kepada ajaran Islam yang sebenarnya, berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bertauhid dan menjauhkan diri dari kesyirikan, kemaksiatan dan penyimpangan-penyimpangan.

SMPIT Al-Hidayah hadir sebagai media pendidikan umat, berupaya memadukan pendidikan nasional dan pesantren dengan konsep Islamic Boarding School. Membekali dan mendidik anak-anak kita dengan ilmu yang benar dan bermanfaat, solusi pendidikan bagi keluarga muslim, tanpa menyampingkan ilmu pengetahuan umum sebagai faktor penting yang juga harus dikuasai.